Polityka prywatności

1. Informacje ogólne 

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z kontaktowaniem się z Administratorem danych osobowych  się poprzez serwis

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Lubelskie Centrum Sportów Wodnych NEPTUN z siedzibą w Lublinie,
ul. Krężnicka 6, 20-518 wpisane pod nr 108 w prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin Ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia 

NIP 712-255-08-57, REGON 431213877  

Kontakt do administratora – sternik.lublin@gmail.com

3. Bezpieczeństwo powierzonych nam danych  zagwarantowane jest poprzez wewnętrzne procedury i zalecenia pozwalające zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.  Wykonywanie  tych procedur podlega stałej kontroli, jak  również oceny zgodności z odpowiednimi aktami prawnymi regulującymi kwestię ochrony danych . 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje 

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności. Wszelkie zmiany będą ujawnione w serwisie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis toczarter.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Masz jakieś wątpliwości? Skontaktuj się z nami już dziś!

neptun kursy

Lubelskie Centrum Sportów Wodnych Neptun

ul. Krężnicka 6, 20-518 Lublin

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00