Stermotorzysta żeglugi śródlądowej

Jeśli planujesz zawód strażaka, rybaka, ratownika, przewoźnika itp. na wodach śródlądowych, to zgodnie z Ustawą o Żegludze Śródlądowej, musisz posiadać uprawnienia zawodowe tj. patent żeglarski stermotorzysty żeglugi  śródlądowej.
 

Stermotorzysta żeglugi śródlądowej to osoba, która w imieniu swoim lub właściciela statku kieruje statkiem o napędzie mechanicznym. Stermotorzysta zarządza załogą i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pasażerów oraz za statek i ładunek.

Posiadanie patentu stermotorzysty żeglugi śródlądowej ułatwia kandydatom zatrudnienie w służbach mundurowych takich jak: Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna.

Patent uprawnia do kierowania bez ograniczeń mocy silnika:

  •  małym statkiem tj. statkiem ( łodzią motorową), którego długość kadłuba  jest mniejsza niż 20 m, z wyjątkiem promów, statków przeznaczonych do przewozu więcej niż 12 pasażerów, do holowania lub pchania, niezależnie od długości ich kadłuba
  • łodzią przewozową o napędzie mechanicznym

Żeby wziąć udział w kursie musisz spełnić poniższe wymagania:

  • mieć ukończone 18 lat
  • stan zdrowia odpowiedni do zakresu pracy na statkach żeglugi śródlądowej potwierdzony świadectwem zdrowia

oraz praktykę pływania na statkach żeglugi śródlądowej w charakterze członka załogi w wymiarze:

  • 10-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym lub
  •  posiadanie stopnia chorążego Marynarki Wojennej albo Straży Granicznej w dziale pokładowym oraz odbycie 3-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej lub
  • odbycie 3-miesięcznej praktyki pływania w ramach pełnienia służby na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym, użytkowanych przez jednostki organizacyjne kierowane przez organy podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych np.     Państwowa Straż Pożarna, Policja itp.

Uwaga – praktykę pływania na statku morskim zalicza się w jednej trzeciej.

 PRZEBIEG SZKOLENIA

Szkolenie ma charakter grupowy i odbywa się dla co najmniej 20-osobowej grupy. Po zakończonym szkoleniu odbywa się egzamin państwowy, składający się z części teoretycznej w formie testu oraz części praktycznej – manewrowanie łodzią.

Dostępne terminy szkoleń: stermotorzysta

Dostępny
Zarezerwowane
PWSCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Masz jakieś wątpliwości? Skontaktuj się z nami już dziś!

neptun kursy

Lubelskie Centrum Sportów Wodnych Neptun

ul. Krężnicka 6, 20-518 Lublin

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00